Skip to main content

Om Møllepigerne

Hvem er Møllepigerne?

Møllepigerne er en klub i klubben med omkring 100 medlemmer, som er et aktiv for MGK i almindelighed og for MGK's kvindelige medlemmer i særdeleshed. Vi er en velfungerende dameklub, som er med til at tiltrække nye klubmedlemmer, og dameklubben er en god mulighed for nye kvindelige spillere til at blive integreret i klublivet. Vores intention er at være en attraktiv dameklub for kvinder i alle aldre, hvor der er stor tilslutning til vores arrangementer. Vi ønsker med vores forskellige turneringer at etablere nye golfbekendtskaber på tværs af alder og handicaps Møllepigerne har eksisteret i mere end 40 år. Vi spiller om tirsdagen. Én gang om måneden er der månedsmatch, hvor vi mødes til en gunstart. Her spilles forskellige spilleformer, som fremgår af turneringsplanen. Vi afslutter med spisning og præmieoverrækkelse. Vi har fine præmier, som vores sponsorer er med til at sikre.

Umiddelbart inden åbningsturneringen opdeles alle tilmeldte i 3 lige store rækker, som man forbliver i resten af sæsonen. I de uger, hvor der ikke er månedsmatch, spilles over hele dagen, og du sørger selv for at reservere tid i Golfbox. Disse tirsdage er der præmier til de bedste i hver række. Desuden er der tættest på flaget på samtlige par-3 huller.

For at blive Møllepige skal du være en kvinde med banetilladelse og være medlem af Mølleåens Golf Klub. Det koster kr. 350,- om året at være medlem, og du melder dig til i Golfbox. Det er også her tilmelding til de forskellige månedsmatcher foregår.

21042024