Skip to main content

Lokale regler

1. Banemarkeringer.
- Hvide markeringer: Out of bounds.
- Gule markeringer: Strafområde.
- Røde markeringer: Strafområde.
- Blå markeringer: Areal under reparation.
- Blå markering med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud.
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Træer med støttepæl.
er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller med lempelse uden straf efter Regel 17.1e (2).

3. Spil af hul 4.
Ved spil af Hul 4 er fairway og kortere klippede områder på Hul 5 out of bounds. Hvis blot noget af bolden berører fairwaykanten, så er bolden på banen. I denne situation skal hele bolden være på fairway for at være out.

Godkendt af DGU januar 2020