Skip to main content

Ordensregler

1. Følg golfsportens regler og etiketteregler.
Vi forventer således, at såvel medlemmer som gæster beskytter banen ved at lægge græstørv på plads, udbedre nedslagsmærker på greens og omhyggeligt udjævne fodspor og mærker i bunkers med de udlagte
river og undlade at henkaste affald, cigaretskod og. lign.

2. Pas på banepersonalet. Deres arbejde på banen har fortrinsret.
Hvis banepersonalet er inden for slåafstand, må der ikke slås ud før:
a) der fra banepersonalets side ved håndsoprækning er givet tegn til, at spilleren kan slå ud og
b) at hver spiller før udslaget har gengældt tegnet ved selv at give et tilsvarende tegn.
Når spilleren har slået ud, og bolden nærmer sig banepersonalet,
c) skal den pågældende spiller igen give et tilsvarende tegn, da greenkeeperen ofte ikke er i stand til selv at se boldens bane.
Der skal ikke råbes ”fore”, da banepersonalet på grund af maskinlarm og høreværn ikke kan høre det.
Reglen tilsigter at sikre, at der er kontakt mellem banepersonalet og spillere, før der slås ud.

3. Gyldig spilletilladelse skal bæres synligt og sammen med DGU-kort (eller tilsvarende) og skal på forlangende vises til banekontrol og andre klub officials.

4. Kun soft spikes er tilladt.

5. Der må ikke drives ud på 7. hul, når der er gående eller kørende trafik på vejen til højre for teestedet.

6. Golfvogne må ikke trækkes over teesteder og må ikke trækkes mellem green og greenbunker. Ved green skal golfvognen placeres i god afstand fra green og således, at man hurtigst muligt kan komme væk fra green i retning af næste tee sted.

7. Hunde, barnevogne etc. må ikke medtages på banen.

8. Spil på banen med træningsbolde er ikke tilladt.

9. Det er ikke tilladt at søge efter bolde på tilstødende marker og nabogrunde. Overtrædelse kan medføre karantæne.

10. Det er ikke tilladt at spille mere end en 4-bold pr. hold.

11. En 18 hullers runde forventes fuldført på max. 4 timer og 20 minutter (beregnet på en 4-bold / Stabelford)

12. 1-, 2- og 3-bolde har ikke fortrinsret. Hvis et hold taber sin plads på banen, så der opstår et tomt hul foran, skal de dog altid vinke det efterfølgende hold igennem (uanset hvor mange spillere der er på det bagfra kommende hold).

13. Der opfordres på det kraftigste til, at bolde fyldes op til 3 eller 4 bolde.

14. Dresscode. Undgå anstødene påklædning. Som vejledning er letteste tilladte påklædning på banen golfshorts og poloshirts.

15. Der må ikke spilles i beruset tilstand på banerne.

16. Henstillinger fra banekontrollen skal følges.

17. Det er ikke tilladt at ryge i klubbens lokaler.

18. Dugen/membranen i vandhazarderne på hul 5, 11 og 18 må ikke betrædes eller på anden måde beskadiges.Hvis ovenstående regler ikke efterleves, må de pågældende påregne sanktioner i form af advarsel, bortvisning eller umiddelbar karantæne.