Skip to main content

Administrationens strategi

Mål A
Administrationen skal opfattes som det samlende led for klubbens aktiviteter – indadtil og udadtil.

Plan

 • Optimere bindeleddet mellem bestyrelsen og de daglige opgaver.
 • Opbygge og fastholde det daglige overblik over alle klubbens aktiviteter.
 • Synlighed i hverdagen.
 • Sikre og videreføre kontakten til kommune, sponsorer og andre interessegrupper.

Værdier
Vi skal agere som en samlet enhed for at sikre, at klubbens værdier er synlige.

Gennemførelse

 • Beskrive alle de funktioner, vi har i klubben – kontor, restaurant, greenkeeper, udvalg.
 • Udforme strategier og målsætninger for alle funktionsområder.
 • Etablere en synlig funktion og fysiske betingelser, der kan sikre, at alle medlemmer og gæster føler sig godt modtaget, når de kommer i klubben, uden at det virker forstyrrende for sekretariatets arbejde.

Mål B
De daglige administrative opgaver – praktiske og økonomiske – skal udføres optimalt i forhold til klubbens behov.

Plan

 • Placering af det overordnede administrative ansvar.
 • Alt skal foregå via edb.
 • Informationsindsamling vedrørende medlemsbehov.

Værdier
Vi skal være på forkanten i løsningen af de administrative opgaver af såvel praktiske som økonomiske grunde.

Gennemførelse

 • Gennemgå de administrative rutiner med henblik på en optimering af såvel processer som redskaber.
 • Sikre, at overblikket over alle opgaver og funktioner er etableret og fastholdes.
 • Sikre at grundlaget for et optimalt personaleansvar er til stede.
 • Sikre at bagrum fordeles efter de retningslinjer, der er vedtaget.