Skip to main content

Strategi for Mølleåens Golf Klub

Vision
Vi ønsker at være en golfklub, der er attraktiv for alle – medlemmer, forpagtere, ansatte, frivillige ledere, medarbejdere samt greenfeespillere og sponsorer.
En klub, der fremtræder som et på alle måde rart sted at være, der giver plads til sportslige udfordringer til både bredde- og talentarbejde, der tilbyder golffaciliteterne til rimelige, konkurrencedygtige priser, og som udvikler sportsfaciliteterne i respekt for og harmoni med den særlige natur, der omgiver banen.


Værdier

Visionen bygger på følgende værdier:
En effektiv ledelsesform på et demokratisk grundlag, som kan sikre en stærk og transparent økonomi samt et forpligtende engagement og samarbejde i alle sammenhænge, uddelegering af opgaver til medlemmerne og åbenhed, gensidig respekt, loyalitet, rum og udfordringer for alle.


Mål

I overensstemmelse med klubbens vision, værdier og love, er klubbens mål en fortsat styrkelse af klubben såvel sportsligt og socialt som ledelsesmæssigt og økonomisk.

Sportsligt

 • At foretage en fortsat forbedring af klubbens vigtigste aktiv – banen.
 • At sikre optimale træningsfaciliteter for alle typer medlemmer.
 • At tilbyde alle medlemmerne at deltage i turneringer såvel i som uden for klubben.
 • At give medlemmerne mulighed for opkvalificering af deres golfspil efter deres evner og be-hov.
 • At have såvel en herre- som en dame-elitetrup.
 • At sikre den sportslige fødekæde og fællesskabet med sub-elitehold og en effektiv indsats for rekruttering og fastholdelse af juniorerne – såvel piger som drenge.
 • At fastholde og tiltrække kompetente trænere til klubben.

Socialt

 • At skabe rammerne for, at medlemmer, trænere, ledere, forældre og andre finder MGK som et godt og trygt sted at spille golf, spille sammen og opholde sig.
 • At arrangere sociale tiltag for at styrke fællesskabet i hele klubben.
 • At sikre en velfungerende restaurant.

Ledelsesmæssigt og økonomisk

 • At opretholde og forbedre klubbens ledelseskapacitet på såvel det strategiske som det daglige ledelsesniveau med henblik på at sikre grundlaget for gennemførelse af klubbens mål i øvrigt.
 • At skabe en egenkapital på 60 % af balancesummen og dermed frihed til at foretage de dispositioner, der fremmer klubbens øvrige mål.

Bestyrelsen den 15. januar 2011