Skip to main content

Regeludvalgets Strategi

Mål A
Optimale betingelser for spil på banen.  Prøve

Plan

 • Optimere forhold, der nedsætter ventetid på banen.
 • Optimere muligheden for at få flest mulige ud at spille.
 • Tidsbestillingssystemet lever op til medlemmernes og klubbens behov.
 • Udvikle og udvide banekontrollens opgaver.

Værdier
Vi ønsker at fastholde og tiltrække medlemmer til MGK.

Gennemførelse

 • Sikre et passende antal skilte, kæder o. lign., der gør det let at finde rundt på banen.
 • Sikre, at afstandsmarkeringer i antal og placering er optimale i forhold til spillets afvikling.
 • Tilrettelæggelse og beslutning af reglerne i tidsbestillingssystemet, så belægningen og afviklingen på banen som udgangspunkt er så jævn som muligt.
 • Oprette system til individuel bekræftelse af spilletider og print af personlige scorekort.
 • Oprette et kontrolsystem, der kan opfange og behandle (sanktioner) misbrug.

Mål B
Banekontrol, der til enhver tid er tilpasset klubbens behov.

Plan

 • Opbakning til banekontrollens arbejde.
 • Banekontrollen har de nødvendige redskaber.
 • Optimere samarbejdet med sekretariatet.

Værdier
Vi ønsker at være en klub, der sikre, at spillet på banen overholder klubbens regler for spil på banen til gavn for såvel medlemmer som gæster.

Gennemførelse

 • Fastlægge Banekontrollens opgaver og bemyndigelse.
 • Informere om Banekontrollens opgaver og bemyndigelse.
 • Fastlægge processer og samarbejdsrelationer, der sikrer opfølgning på Banekontrollens arbejde.
 • Etablere faciliteter, så Banekontrollen kan udføre de nødvendige administrative opgaver (sikres primært gennem Banekontrollens adgang til brug af turneringslederrummet).