Skip to main content

Kommissorium Sponsorudvalg

1. Udvalgets sammensætning og arbejdsfordeling
Udvalgsformanden vælges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer. Klubmanager er medlem af udvalget som ansvarlig for den daglige drift og ledelsesopgaver. Nye udvalgsmedlemmer udpeges af Bestyrelsen. Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde mellem formand og Klubmanager, hvor Klubmanager primært varetager eksisterende sponsoraftaler, og formanden primært forsøger at generere nye aftaler.

2. Målsætning
Det er udvalgets formål inden for rammerne af Klubplanen, at:

 • Formulere strategier for klubbens eksterne markedsføring og kommunikation (PR).
 • Samle, koordinere og forstærke indsatsen over for eksisterende sponsorer samt tiltrække nye sponsorer (Sponsor).
 • Bistå Klubmanager med den daglige drift af klubben inden for PR- og Sponsorarbejdet.

3. Opgaver
a. Strategiske opgaver
Udvalget skal bistå Bestyrelsen med at formulere strategier for klubbens eksterne markedsføring samt vurdere evt. anvendelse af lokale nyhedsmedier, annoncer, pressemeddelelser, artikler mv. og for sponsorprodukter, der kan antages at kunne tilføre klubben og vore sponsorer mest mulig samlet værdi
b. Ledelsesopgaver

Udarbejde og følge op på eksterne markedsføringstiltag.

   • Evaluere eksisterende sponsorprodukter samt forbedre disse.
   • Opsøge sponsoremner.
   • Servicere eksisterende sponsorer og opfylde indgåede aftaler.
   • Indgå sponsoraftaler med værdi for begge parter.
   • Afholde årlig sponsor turnering.

c. Grænseflader til andre udvalg
PR– og Sponsorudvalget har primært grænseflader til Kommunikationsudvalget, Sportsudvalget og Turneringsudvalget.
PR- og Sponsorudvalget tegner ikke sponsorater for Klubber-i- Klubben, men udelukkende for MGK. I den forbindelse skal der så vidt muligt tages hensyn til, at der ikke opstår konflikter eller indbyrdes konkurrence mellem flere forskellige sponsorer i MGK.

4. Mødefrekvens og rapportering
Ud over årligt planlægningsmøde i januar måned afholdes møder efter behov. Sponsorudvalgsformand indkalder hertil.
Referat af møderne udarbejdes efter relevans for Bestyrelsen og Klubmanager.

5. Budget og økonomi
Ansvaret for budgettet og den overordnede økonomi ligger hos udvalgets formand.