Skip to main content

Husudvalgets strategi

Mål A
Vedligeholdelse, renovering opgradering af bygninger.

Plan

 • Renovering af tag over restauranten.
 • Omklædningsrum gøres færdig.
 • Restauranten.
 • Tilslutninger og afløb til og fra div. installationer.

Værdier

 • Vi ønsker, at vores gæster og medlemmerne skal føle sig godt tilpas, når de
 1. anvender vores omklædning, bad og toiletter,
 2. bruger vores restaurant og gårdhaven.
 • Vi ønsker at holde bygningerne i en sådan stand, at de ikke mister deres brugsværdi.

Gennemførelse

 • Finde de midler, der skal til, for at afslutte den igangsatte renovering af omklædnings-faciliteterne. De skal fremstå som totalrenoverede og dermed give brugerne et positivt helhedsindtryk.
 • Finde midler til vedligehold og højnelse af kvaliteten af nuværende bygninger – ude såvel som inde.
 • Sætte arbejde i gang med skiltning i og omkring klubhuset.

Mål B
Indretning, ombygning, tilbygninger og nybygninger.

Plan

 • Bedre udnyttelse af eksisterende lokaler.
 • Restauranten.
 • Bagrum.
 • Indretning af fællesrummet ved proshop og sekretariatet.
 • Vi fastholder visionen om en ombygning af restauranten med henblik på at skaffe mere plads i lokalerne, der gør dem mere fleksible end de nuværende.

Værdier
Vi ønsker at præsentere os som en udadvendt og venlig og golfklub, når vi modtager vores medlemmer og gæster i rummet mellem proshop og sekretariat.

Gennemførelse

 • Kvaliteten skal generelt forhøjes.
 • Fællesrummet mellem proshop og sekretariat skal revurderes og gøres mere indbydende. Der er megen plads, der ikke nyttiggøres i dagligdagen.
 • Bagrumskapaciteten skal være tilpasset medlemsbehovet.
 • Overveje et ønske om, at rygerummet nedlægges og gøres til en integreret del af restauranten.