Log på

1. Udvalgets sammensætning
Formanden for Medlems- & begyndervalget udpeges af bestyrelsen. Klubmanager er medlem af udvalget.
Øvrige medlemmer udpeges af udvalget.
Udvalget består af 4-5 medlemmer og kan supplere sig selv efter opgaver og behov.

2. Målsætning
Det er udvalgets formål at sikre alle, der er på vej ind i klubben, de bedst mulige betingelser ved:
• At rekrutterer, uddanne og fastholde nye senior golfspillere.
• At rekrutterer, fastholde samt tilsikrer information og indslusning af alle nye medlemmer i deres 2 første medlems år.
• At etablere en mentorordning, der har fokus på de etablerede grupperinger.
• At fastholde alle senior medlemmer med hcp > 36.

3. Opgaver

A. Strategiske opgaver
Etablering og fastholdelse af strukturen i udvalgets arbejde.
Indmeldelses- og fastholdelsesraten for de enkelte grupperinger.
Målrettet kommunikation med nye medlemmer via klubbens medier.
Indirekte PR-arbejde gennem de etablerede ordninger.

B. Hovedopgaver
a. Åbne dage
Planlægning og gennemførelse af åbent hus arrangementer.
b. Nye golfspillere
Planlægning og gennemførelse af begynderforløb, indtil banetilladelse er opnået.

c. Nye medlemmer
Sikre relevant information ved bl.a. at medvirke til udarbejdelse af relevant materiale om klub-bens tilbud og aktiviteter.
Planlægning og gennemførelse af aktiviteter, der blander dem med klubbens øvrige medlemmer.
d. Medlemmer med hcp > 36
Sikre aktivering og tilbud om øget samvær med ligestillet.

C. Daglige ledelsesopgaver
Gennemførelse af træningsaktiviteter og -forløb.
Golfrunder på bane.

D. Grænseflader til andre udvalg
Udvalget har især grænseflade til klubmanager og pro, Kommunikationsudvalget, PR- og sponsorudvalget og Turneringsudvalget.

4. Mødefrekvens og rapportering
Der afholdes opstartsmøde inden sæsonstart og herefter aftales dato og tidspunkt fra møde til møde. Formanden indkalder pr. mail med en dagsorden for mødet.
Beslutninger i udvalget træffes, når der er rimelig enighed i udvalget.
I rutinesager eller i situationer, hvor udvalget ikke kan samles, inden en afgørelse skal træffes, kan formanden i samarbejde med klubmanager træffe en afgørelse, inden for rammerne af udvalgets ansvars- og kompetenceområder. En sådan beslutning føres til referat på det efterfølgende møde i udvalget.
Der skrives et referat af beslutningerne på møderne.
Referatet sendes til godkendelse til udvalgets medlemmer. Når alle har godkendt referatet, sendes det til bestyrelsen.

5. Budget og økonomi
Ansvaret for budgettet og den overordnede økonomi i forbindelse med udvalgets arrangementer ligger hos udvalgets formand.

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Patrick O´Neill
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Henrik Hannibal
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen