Log på

Formål:
Nærværende bestemmelser er udarbejdet af golfklubberne Hillerød, Hjortespring, Mølleåen samt Værløse med henblik på at give de medlemmer, der er tilknyttet denne supergreenfee-ordning et fælles regelsæt at forholde sig til.
Regelsættet er formuleret som typiske spørgsmål og svar.

Hvad er ”Firkløver-ordningen”?
Firkløver-ordningen er en supergreenfee-ordning, hvor deltagerne mod en mindre engangs-greenfee kan spille uden yderligere betaling på de fire 18-hullers baner i Firkløver sæsonen 1. maj til 31. oktober.
Ordningen er ikke et udvidet medlemskab, men en greenfee-ordning, hvorfor den enkelte klubs regler og restriktioner for greenfeespil, banelukninger mv. skal respekteres.

Hvem kan spille under ”Firkløver-ordningen”?
Fuldtidsmedlemmer og Fleksmedlemmer, med status som Hverdagsmedlem, med national spilleret i en af de fire klubber kan tilmelde sig denne supergreenfee-ordning. Øvrige Fleksmedlemstyper er ikke omfattet. Handicaprestriktionerne for deltagelse i ordningen er hcp. 48 eller derunder.
Tilmeldte Fuldtidsmedlemmer vil kunne spille alle ugens dage, mens Hverdagsmedlemmer naturligvis kun må spille på hverdage. Hverdagsmedlemmer kan godt spille greenfee i weekends og på helligdage i Firkløverklubberne - dog kun mod betaling af fuld greenfee.

Hvornår kan man spille? – og hvad koster det?
Firkløverordningen er gældende i perioden fra 1. maj til 31. oktober – i 2023 er prisen 600 kr.
Nye spillere, der i sæsonen tilgår en af klubberne eller opnår et handicap, der giver mulighed for deltagelse, betaler fortsat kun 600 kr.

Venskabsaftale.
Uden for Firkløversæsonen kan de fire klubbers fuldtidsmedlemmer, spille til ”venskabspris”. Dette er typisk en rabat på kr. 100 ift. den gældende greenfee pris.

Hvordan tilmelder man sig?
Medlemmerne tilmelder sig i golfbox via ”turneringer” i hjemmeklubben. Betaling sker ved tilmelding.

Er der andre restriktioner?
Ja, medlemmerne skal respektere den enkelte klubs tidsbestillingssystem, herunder bekræftelse, begrænsninger, reserverede tider mv., således som enhver anden greenfee-gæst skal gøre det.
Tilsvarende skal den enkelte klubs vinterregler, baneregler, midlertidige lokale regler mv. naturligvis respekteres, idet disse kan variere fra klub til klub.

I alle klubberne kan der ”pakkes” til 4-bolde efter behov, ligesom det er tilladt at booke sig på en bold med plads.

Alle klubber har lukket for greenfee-spil på lør-, søn- og helligdage fra solopgang til kl. 12.00. Dog kan en gæst godt spille i følgeskab med et medlem. I så fald gælder ”Firkløver-ordningen” også.
Disse tider frigives til midnat en kalenderdag før (eksempelvis frigives ledige tider lørdag formiddag torsdag aften).

Hvad er omfattet af ordningen?
Alene klubbernes 18 hullers baner er omfattet af ordningen. Bemærk, at Marbæk-banen og øvrige par-3 baner ikke er omfattet af greenfeeordningen.
Klubbernes træningsfaciliteter er kun omfattet af ordningen, dersom spilleren har bestilt og bekræftet sin starttid og faktisk har til hensigt at spille. Alt andet betragtes som misbrug af ord-ningen.
På Hjortespring kan medlemmer af Firkløver-ordningen få én polet til driving rangen ved henvendelse til sekretariatet. Uden for sekretariatets åbningstid kan polet til driving range bolde fås i caféen.

Hvordan skal man forholde sig som ”Firkløver-spiller”?
Som greenfeespiller kan der reserveres tider via Golfbox i de fire klubber syv dage frem. I den enkelte klub kan der til klubber i klubben mv. forekomme reserverede tider, som ikke kan bookes i henhold til syv-dages reglen.

Som enhver anden greenfeespiller skal medlemmer af ”Firkløver-ordningen” bekræfte den reserverede tid. Man skal ikke benytte greenfeeindtjekningen.

Du kan først spille på Firkløver vilkår, når din hjemmeklub har registeret din deltagelse i ordnin-gen. Indtil da, må du betale normal greenfee.
Der er ingen dispensation; intet registrering = intet Firkløver spil.

Hvordan kan Baneservice vide, hvem der er hvem?
Det kan baneservice ikke – i greenfee bogen, vil du fremtræde som alle andre greenfeegæster.
Det er kun den enkelte klubs sekretariater der har denne mulighed.
Baneservice kan til enhver tid bede en greenfee-gæst – og dermed også en Firkløverspiller - om at legitimere sig, med DGU kortet.

Kan man deltage i en Klub i Klubben i en af de andre klubber?
Som udgangspunkt kan det ikke lade sig gøre, men det må den enkelte klub og Klub i Klubben afgøre.

Kan man deltage i turneringer i en af de andre klubber?
Det korte svar er: Ja. Dog er Åbnings- og Afslutningsturneringerne samt Klubmesterskaber altid helt lukkede turneringer og hjemmeklubbens medlemmer har fortrinsret, dersom turneringen overtegnes. Tilmelding sker ved at ringe til den pågældende klubs sekretariat og melde sig til. Det kan pt. ikke gennemføres elektronisk via Golfbox, men der arbejdes med mulighederne. Den enkelte klubs regler for betaling af turneringsfee mv. skal respekteres og overholdes.

Hvor skal scorekortet afleveres, hvis der er spillet til en regulering?
Som ved alt andet greenfeespil skal scorekortet afleveres i hjemmeklubben eller indtastes i Golfbox. I forbindelse med turneringer reguleres elektronisk via Golfbox.

Nærværende papir justeres i takt med spørgsmål af generel karakter. Alle er naturligvis vel-komne til at spørge på sekretariatet.

Spil godt
”Sekretariatsgruppen”

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Patrick O´Neill
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Mads og Torben Johannesen
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.l
Gå til toppen