Log på

Nærværende bestemmelser er udarbejdet af golfklubberne Hillerød, Hjortespring, Mølleåen samt Vær-løse med henblik på at give de medlemmer, der er tilknyttet denne supergreenfee-ordning et fælles regelsæt at forholde sig til.
Regelsættet er formuleret som typiske spørgsmål og svar.

Hvad er "Firkløver-ordningen"?
Firkløver-ordningen er en supergreenfee-ordning, hvor deltagerne mod en mindre engangs-greenfee kan spille uden yderligere betaling på de fire 18-hullers baner i en hel sæson.
Ordningen er ikke et udvidet medlemskab, men en greenfee-ordning, hvorfor den enkelte klubs regler og restriktioner for greenfeespil, banelukninger mv. skal respekteres.

Hvem kan spille under "Firkløver-ordningen"?
Fuldtidsmedlemmer og Fleksmedlemmer, med status som Hverdagsmedlem, med national spilleret i en af de fire klubber kan tilmelde sig denne supergreenfee-ordning. Øvrige Fleksmedlemstyper er ikke omfattet. Handicaprestriktionerne for deltagelse i ordningen er hcp. 48 eller derunder.
Tilmeldte Fuldtidsmedlemmer vil kunne spille alle ugens dage, mens Hverdagsmedlemmer naturligvis kun må spille på hverdage. Hverdagsmedlemmer kan godt spille greenfee i weekends og på helligdage i Firkløverklubberne - dog kun mod betaling af fuld greenfee.

Hvornår kan man spille? – og hvad koster det?
Firkløver-ordningen er gældende i perioden 01. maj til 31. oktober.
Prisen er kr. 500. Ved tilmelding i sæsonen er prisen kr. 550.
Samme pris for Junior og Ungdom..
Nye spillere, der i sæsonen tilgår en af klubberne eller opnår et handicap, der giver mulighed for deltagelse, betaler fortsat kun kr. 500.

Hvordan tilmelder man sig?
Medlemmerne tilmelder sig i golfbox via "turneringer" i hjemmeklubben. Betaling sker ved tilmelding. I sæsonen kan kortet købes i sekretariatet.

Er der andre restriktioner?
Ja, medlemmerne skal respektere den enkelte klubs tidsbestillingssystem, herunder bekræftelse, begrænsninger, reserverede tider mv., således som enhver anden greenfeegæst skal gøre det.
Tilsvarende skal den enkelte klubs vinterregler, baneregler, midlertidige lokale regler mv. naturligvis respekteres, idet disse kan variere fra klub til klub.

I alle klubberne kan der "pakkes" til 4-bolde efter behov, ligesom det er tilladt at booke sig på en bold med plads.

Samtlige klubber har lukket for greenfee-spil på lør-, søn- og helligdage fra solopgang til kl. 12.00. Dog kan en gæst godt spille i følgeskab med et medlem. I så fald gælder "Firkløver-ordningen" også.
Disse tider frigives til midnat en kalenderdag før (eks.vis frigives ledige tider lørdag formiddag kl. 24.00 torsdag aften).

Hvad er omfattet af ordningen?
Alene klubbernes 18 hullers baner er omfattet af ordningen. Bemærk, at Marbæk-banen og øvrige par-3 baner ikke er omfattet af greenfeeordningen.
Klubbernes træningsfaciliteter er kun omfattet af ordningen, dersom spilleren har bestilt starttid og faktisk har til hensigt at spille. Alt andet betragtes som misbrug af ordningen.
På Hjortespring kan medlemmer af Firkløver-ordningen få 1 polet til driving rangen ved henvendelse til sekretariatet og fremvisning af firkløverkortet. Uden for sekretariatets åbningstid betales for driving range bolde ved køb af polet i café eller hos proerne.

Hvordan skal man forholde sig som "Firkløver-spiller"?
Som greenfeespiller kan der reserveres tider via Golfbox i de fire klubber syv dage frem. I den enkelte klub kan der til klubber i klubben mv. forekomme reserverede tider, som ikke kan bookes i henhold til syv-dagesreglen.

Som enhver anden greenfeespiller skal medlemmer af "Firkløver-ordningen" bekræfte den reserverede tid. Fra i år skal man ikke længere skrive sig i en særlig firkløver greenfee-bog.

Har du glemt, tabt eller på anden måde ikke medtaget dit Firkløver-medlemskort, således at dette ikke kan fremvises sammen med DGU-kortet, så må du betale normal greenfee den pågældende dag. Der er ingen dispensation; intet kort = intet Firkløver spil.

Kan man deltage i en Klub i Klubben i en af de andre klubber?
Som udgangspunkt kan det ikke lade sig gøre, men det må den enkelte klub og Klub i Klubben afgøre.

Kan man deltage i turneringer i en af de andre klubber?
Det korte svar er: Ja. Dog er Åbnings- og Afslutningsturneringerne samt Klubmesterskaber altid helt lukkede turneringer og hjemmeklubbens medlemmer har fortrinsret, dersom turneringen overtegnes. Tilmelding sker ved at ringe til den pågældende klubs sekretariat og melde sig til. Det kan pt. ikke gennemføres elektronisk via Golfbox, men der arbejdes med mulighederne. Den enkelte klubs regler for betaling af turneringsfee mv. skal respekteres og overholdes.

Hvor skal scorekortet afleveres, hvis der er spillet til en regulering?
Som ved alt andet greenfeespil skal scorekortet afleveres i hjemmeklubben eller indtastes i golfbox. I forbindelse med turneringer reguleres elektronisk via Golfbox.
Der kan spilles EDS i alle klubberne, dersom regulering er mulig.

Nærværende papir justeres i takt med spørgsmål af generel karakter. Alle er naturligvis vel-komne til at spørge på sekretariatet.

Spil godt
"Sekretariatsgruppen"

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Patrick O´Neill
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post:
Restaurant Mølleåen
Henrik Hannibal
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post:
Gå til toppen